ตำนานคาสิโนที่ต้องถูกลบล้าง

ตำนานคาสิโนที่ต้องถูกลบล้าง

ตำนานมีบทบาทอย่างแข็งขันในการละทิ้งข้อเท็จจริงและแจ้งให้ผู้คนทราบเกี่ยวกับความเป็นจริงของข่าวปลอม ตำนานประเภทต่างๆที่สร้างขึ้นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นค่อนข้างน่าสนใจและทุกคนดูเหมือนจะตกอยู่ในสิ่งเดียวกัน...