ฉบับที่ 1042 ปักษ์หลังเมษายน 2558
Hilights
“ผมมองว่าแมทไม่มีข้อติในเรื่องการแสดงเลย”
เกรท-วรินทร ปัญหกาญจน์

“ถ้าได้ยินชื่อเกรทจะอุ่นใจ”
แมท-ภีรนีย์ คงไทย

“ความสุขของชีวิตไม่ต้องหา เพราะมันอยู่กับตัวเราเอง” นิรุตติ์ ศิริจรรยา

สุขเรียบง่าย พรชิตา ณ สงขลา

ใช้ชีวิตอย่างไรก็เขียนอย่างนั้น
ชมัยภร แสงกระจ่าง

HOME SWEET HOME
ของ สุมาลี วงษ์สวรรค์

ขวัญเรือนชวนเที่ยว
เที่ยวเมืองจันท์
นิรุตติ์ ศิริจรรยา ความสุขของชีวิต
ไม่ต้องหา
เพราะมันอยู่กับตัวเราเอง
พยากรณ์ระหว่างวันที่
16-30 เมษายน 2558
โดย อาจารย์เชียร บางบอน
ไม่มีพนักงาน...ไม่มีงาน : จินตนา บุญบงการ
473/1-4 ซอยประชาสงเคราะห์ 2 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2641-7941-50 แฟกซ์ 0-2248-5819 อีเมล์: info@kwanruen.com
Copyright © Kwanruen Magazine. All right reserved.