ฉบับที่ ๑๐๗๙ ปักษ์หลังตุลาคม ๒๕๕๙
-:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์
​พรชัย วิริยะประภานนท์ ชายผู้อ่านหนังสือ
ปีละไม่ต่ำกว่า
150 เล่ม
ผักชีไทยมีอะไรดี ถึงไปโด่งดังที่ญี่ปุ่น
ล้อมโลกด้วยรัก :
I Believe I Can Do It!
เพราะฉันเชื่อ
ฉันจึงทำได้!
473/1-4 ซอยประชาสงเคราะห์ 2 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2641-7941-50 แฟกซ์ 0-2248-5819 อีเมล์: info@kwanruen.com
Copyright © Kwanruen Magazine. All right reserved.