7 สิ่งที่ต้องไปชม ในนิทรรศการพระเมรุมาศ

ระหว่างวันที่ 2 - 30 พฤศจิกายน 2560 เป็นช่วงเวลาของการชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง...เพื่อให้สามารถใช้เวลา 1 ชั่วโมงในการเข้าชมนิทรรศการได้คุ้มค่าที่สุด 'ขวัญเรือน' รวบรวมสิ่งที่ไม่ควรพลาดในการชมนิทรรศการครั้งนี้มาฝากค่ะ

1. ภูมิสถาปัตย์ด้านหน้าพระเมรุมาศ 
จุดแรกที่ทุกคนจะได้ชมตรงทางเข้าหลักของพระเมรุมาศคือแปลงนาปลูกข้าวรูปเลข 9 ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน อันเป็นสวนในพระราชวังของในหลวงรัชกาลที่ 9 นอกจากนี้ยังมีพืชชนิดอื่น ๆ ที่สื่อถึงโครงการพระราชดำริ อาทิ หญ้าแฝก ยางนา มะม่วงมหาชนก รวมถึงยังมีการสร้างฝายน้ำล้น ติดตั้งกังหันชัยพัฒนาและเครื่องกลเติมอากาศในบ่อแก้มลิงอีกด้วย

 

2. นิทรรศการภายในพระที่นั่งทรงธรรม 

พระที่นั่งทรงธรรมเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลในพระราชพิธี ตลอดจนเป็นที่ประทับสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชวงศ์ต่างประเทศ พระราชอาคันตุกะ รวมทั้งบุคคลสำคัญ ภายในจัดแสดงนิทรรศการ ‘พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์’ เป็นเรื่องราวพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีทั้งภาพพระบรมฉายาลักษณ์และภาพยนตร์ที่หาชมยาก ภาพอุปกรณ์ทรงงานในการดูแลทุกข์สุขของราษฎร จดหมายเหตุเรื่องราวการเจริญพระราชไมตรี ภาพสามมิติรูปรางวัลต่าง ๆ ที่นานาประเทศน้อมเกล้าฯ ถวาย ในฐานะพระมหากษัตริย์นักพัฒนา และการประมวลความคิด ความรู้สึกของประชาชนชาวไทยต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้

 

3. จิตรกรรมโครงการพระราชดำริ

ภายในพระที่นั่งทรงธรรม มีจิตรกรรมฝาผนังประดับไว้ 3 จุด นับเป็นจิตรกรรมฝาผนังบนพระที่นั่งทรงธรรมครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ประกอบด้วยภาพจิตรกรรมอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ 46 โครงการ ซึ่งเป็นผลงานร่วมกันของศิลปินกว่า 400 ชีวิต จาก 3 สถาบัน ได้แก่ วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง และสำนักช่างสิบหมู่ 

 

4. นิทรรศการพระเมรุมาศพิมานนฤมิต ภายในศาลาลูกขุน 
ภายในศาลาลูกขุนทั้ง 6 หลัง แสดงเบื้องหลังและขั้นตอนการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ทั้งในส่วนของงานสถาปัตยกรรม งานประติมากรรมและจิตรกรรมประดับพระเมรุมาศ งานประณีตศิลป์ในส่วนของพระโกศจันทน์ พระโกศทองคำ เครื่องสังเค็ด และการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ รวมทั้งการเตรียมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธี 

นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการสัมผัสเพื่อผู้พิการทางสายตา ที่อาคารทับเกษตร เพื่อให้ผู้พิการได้เข้าใจทั้งภาพรวมและรายละเอียดของงานอีกด้วย

 

5. สระอโนดาตและสัตว์หิมพานต์
บริเวณรอบฐานพระเมรุมาศทั้ง 4 มุม มีการสร้างสระอโนดาต (สระน้ำในป่าหิมพานต์) เพื่อส่งเสริมให้พระเมรุมาศมีความงดงามและสื่อความหมายตามคติจักรวาล ในสระอโนดาตประดับด้วยประติมากรรมสัตว์ป่าหิมพานต์ อาทิ ช้าง สิงห์ ม้า โค กินรี หงส์ นกทัณฑิมา นาค ฯลฯ รวมถึงสัตว์เล็กสัตว์น้อย อาทิ ลิง นกยูง ปลา ฯลฯ รวมถึงปลานิล ที่สื่อถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วย

 

 

6. ประติมากรรมประดับตกแต่งพระเมรุมาศ
บริเวณรอบพระเมรุมาศประกอบไปด้วยประติมากรรมรูปต่าง ๆ ที่สื่อความหมายถึงชีวิตในแดนสุขาวดี ตามคติความเชื่อพราหมณ์ฮินดูและพุทธ งานแต่ละชิ้นมีความหมายเฉพาะตัว และมีการจัดวางโดยเรียงลำดับชั้นให้สอดคล้องกันกับชั้นของพระเมรุมาศ เป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงสวรรค์ชั้นภูมิต่าง ๆ อาทิ สัตว์มงคลประจำทิศ คชสีห์-ราชสีห์ เทวดา มหาเทพ ท้าวจตุโลกบาล ครุฑ ราวบันไดนาค ฯลฯ ที่มีความวิจิตรงดงามอย่างมาก

 

 

7. จิตรกรรมฉากบังเพลิง
ฉากบังเพลิงติดตั้งไว้บริเวณบันไดชั้นบนสุดของพระเมรุมาศทั้ง 4 ทิศ เพื่อบังตาขณะปฏิบัติการถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในงานพระบรมศพครั้งนี้จิตรกรรมประดับฉากบังเพลิงด้านหน้าเป็นภาพพระนารายณ์อวตารในปางต่าง ๆ โดยมีกลุ่มเทวดาอยู่ด้านข้าง ด้านล่างของฉากบังเพลิงด้านหน้า เป็นภาพอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ...แม้ขึ้นไปชมที่ชั้นบนไม่ได้ แต่ไม่ควรพลาดชมความงดงามและบันทึกภาพเก็บไว้

 

นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เปิดให้ประชาชนเข้าชมระหว่างวันที่ 2-30 พฤศจิกายนนี้ ตั้งแต่เวลา 07.00 - 22.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยประชาชนที่เข้าชมจะได้รับของที่ระลึก คือ แผ่นพับพระเมรุมาศ และโปสการ์ดที่ระลึกภาพพระเมรุมาศ 9 แบบ
 

การเดินทางไปชมนิทรรศการ

ผู้เข้าชมนิทรรศการฯ ต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ พร้อมพกบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงโดยผ่านจุดคัดกรอง ซึ่งแบ่งเป็น 5 จุด ได้แก่

  • บริเวณ ท่าช้าง พระแม่ธรณีบีบมวยผม และ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (รด.) เป็นจุดคัดกรองสำหรับประชาชนทั่วไป 
  • หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นจุดคัดกรองสำหรับพระสงฆ์และผู้พิการ 
  • หลังกระทรวงกลาโหม เป็นจุดคัดกรองสำหรับนักท่องเที่ยว

 

ข้อปฏิบัติในการเข้าชม 

  • ไม่แตะต้องหรือสัมผัส พระเมรุมาศ ตลอดจนสิ่งที่นำมาจัดแสดง
  • ไม่ดึง เด็ด เหยียบ หรือสร้างความเสียหายแก่ไม้ดอก ตลอดจนพันธุ์พืชภายในงาน
  • ถ่ายรูปในพื้นที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น
  • ทิ้งขยะในพื้นที่ที่จัดไว้เท่านั้น 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สายด่วนวัฒนธรรม 1765
 

 

 


<
473/1-4 ซอยประชาสงเคราะห์ 2 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2641-7941-50 แฟกซ์ 0-2248-5819 อีเมล: info@kwanruen.com
Copyright © 2011-2014 Kwanruen Magazine. All right reserved.